29 de junio de 2009

Opinión de la ACCA sobre el cultivo de transgénicos en CataluñaOPINIO ACCA SOBRE EL CULTIU DE TRANSGÈNICS A CATALUNYA

Des del respecte que ens mereixen tores les iniciatives que es facin sobre aquest o altres temes alimentaris que puguin interessar a la societat, no podem deixar d'expressar la nostra opinió sobre la Iniciativa Legislativa Popular per una Catalunya lliura de transgènics.

1) Totes les varietats de blat de moro transgènic utilitzades a Catalunya i també a Europa, han passat per uns molt estrictes procediments d'aprovació per part de les autoritats de la Unió Europea. Comitès molt severs i completament independents, seleccionats per l'Agencia Europea de Seguretat Alimentaria (EFSA), han avaluat les propostes i han donat el seu informe favorable a la seva aprovació per les autoritats de la UE.

2) L'ACCA coneix i acata aquesta legalitat i defensa la credibilitat d'aquestes institucions i també dels procediments emprats en el procés d'aprovació d'aquestes varietats modificades genèticament.

3) Els agricultors, els transformadors i també els consumidors finals tenen el dret a decidir si utilitzen o no un producte que de manera legal està en el mercat. ACCA ha de defensar la llibertat d'utilització i comercialització de varietat modificades genèticament, legalment autoritzades per les autoritats competents.

4) Cal informar a la opinió publica sobre les avantatges de la Biotecnologia aplicada als aliments per superar el temor dels efectes negatius sobre la salut. Que contrasta la opinió positiva que genera la Biotecnologia aplicada a la medicina y la farmacologia.

5) No es correcta atribuir al cultiu de blat de moro transgènic la pèrdua de biodiversitat, ja que des de principis del segla passat, es ve practicant la hibridació (encreuament per millora genètica clàssica), i cada any els agricultors adquireixen dels subministradors de llavors les noves varietats hibrides que venen a substituir a les anteriors. Per garantir la conservació de varietats naturals i antigues existeixen els anomenats bancs de llavors.

6) No es correcta atribuir al cultiu del blat de moro transgènic efectes negatius sobre el medi ambient, sinó tot el contrari ja que es redueix l’ús d'insecticides, que son necessaris en cas del conreu de les varietats hibrides i mes per les varietats autòctones

7) Com associació científica des de l'ACCA defensem la utilització de les noves tecnologies quan s'ha demostrat amb rigor científic, que aporten millores a les existents i no causen perjudicis. En aquest cas cal recolzar l'ús de varietats vegetals transgèniques que ajuden per una banda a la competitivitat de la nostra agricultura i a la indústria elaboradora d'aliments segurs per als consumidors, i per l’altre banda al millor desenvolupament de la recerca a Catalunya.

Maig 2009

ASSOCIACIÓ CATALANA DE CIÈNCIES DE L’ALIMENTACIÓ

Fuente: http://acca.iec.cat/cat/noticia.php?id=136

Etiquetas: , ,


27 de junio de 2009

Bibliografía (artículo): El impacto de la información nutricional y de salud en la elección del consumidor

.

Market implications of new regulations: impact of health and nutrition information on consumer choice

J. Barreiro-Hurlé, A. Gracia y T. de-Magistris

Spanish Journal of Agricultural Research 2009 7(2), 257-268


Abstract:


Consumer concern for health impacts of diet has increased the use of nutritional information and claims by agro-food industry. Under the current European legislation on nutrition and health claims and on nutritional labelling, three type of nutritional information can be provided on food products: nutritional facts panel, nutritional claims and health claims. In this context, the aim of the paper is to assess how much consumers’ value the provision of three types of nutritional information in a meat product not precisely perceived as healthy, “pork Frankfurt sausages”, using a choice experiment. The data comes from a survey conducted in two Spanish medium size towns (Zaragoza and Córdoba) during 2007. A mixed logit model is used to estimate the effect of the nutrition information attributes on consumers’ utility and derive their willingness to pay. Results show that all three nutritional and health information items are valued by consumers, although preferences are heterogeneous. Health claims are significantly higher valued than nutritional attributes (facts panel or claim). Estimated market shares show that the use of any of the available labelling options will obtain significant market success even at prices including premiums above current price levels.

Additional keywords: choice experiments, demand, health claims, nutrition claims, nutrition facts panel, sausages.

Resumen:

Implicaciones en el mercado de una nueva regulación: el impacto de la información nutricional y de salud en la elección del consumidor

La preocupación de los consumidores por los impactos de la salud de la dieta ha supuesto que la industria agroalimentaria haya incrementado la presencia de información nutricional y de salud en sus productos. La legislación comunitaria relativa a las alegaciones nutricionales y de salud, así como de etiquetado nutricional, permite la inclusión en los alimentos de tres tipos de información nutricional: composición nutricional, alegaciones nutricionales y alegaciones de salud. En este contexto, el objetivo del presente artículo es evaluar en qué medida los consumidores valoran la presencia de estos tres tipos de información nutricional en un producto cárnico utilizando la metodología de los experimentos de elección. La aplicación empírica se centra en un producto que no es percibido como saludable por los consumidores: las salchichas de cerdo cocidas tipo Frankfurt. Para ello se ha llevado a cabo una encuesta a consumidores en dos ciudades medianas españolas (Zaragoza y Córdoba) en el año 2007. Se han estimado los efectos de los distintos tipos de información sobre la utilidad de los consumidores a partir de un modelo de parámetros aleatorios, así como la disponibilidad a pagar por ellos. Los resultados obtenidos muestran que los tres tipos de información son valorados por los consumidores, aunque las preferencias son heterogéneas. Las alegaciones de salud son significativamente más valoradas que las fuentes de información relacionadas con nutrientes, ya sean como composición nutricional o como alegación. También se han estimado cuotas de mercado para evaluar el éxito potencial de la introducción de nuevas estrategias de etiquetado en este mercado, detectando que cualquiera de las opciones de etiquetado obtendría cuotas de mercado significativas, incluso si éstas llevaran asociados incrementos de precios.

Palabras clave adicionales: alegaciones de propiedades saludables, alegaciones nutricionales, demanda, experimentos de elección, salchichas.


Consultar en:

http://www.inia.es/gcontrec/pub/257-268_Market_implications_1243253385187.pdf


Aviso: Si desea recibir sin cargo alguno información relativa a la bibliografía sobre el Derecho del Consumo, suscríbase gratuitamente a la lista de correos "socdercon" (Sociología y Derecho del Consumo y la Alimentación).


Para ello basta enviar un mensaje electrónico sin objeto ni texto a: socdercon-subscribe@yahoogroups.com

.

Etiquetas: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

--------------- Site Counter
Bpath Counter