29 de junio de 2009

Opinión de la ACCA sobre el cultivo de transgénicos en CataluñaOPINIO ACCA SOBRE EL CULTIU DE TRANSGÈNICS A CATALUNYA

Des del respecte que ens mereixen tores les iniciatives que es facin sobre aquest o altres temes alimentaris que puguin interessar a la societat, no podem deixar d'expressar la nostra opinió sobre la Iniciativa Legislativa Popular per una Catalunya lliura de transgènics.

1) Totes les varietats de blat de moro transgènic utilitzades a Catalunya i també a Europa, han passat per uns molt estrictes procediments d'aprovació per part de les autoritats de la Unió Europea. Comitès molt severs i completament independents, seleccionats per l'Agencia Europea de Seguretat Alimentaria (EFSA), han avaluat les propostes i han donat el seu informe favorable a la seva aprovació per les autoritats de la UE.

2) L'ACCA coneix i acata aquesta legalitat i defensa la credibilitat d'aquestes institucions i també dels procediments emprats en el procés d'aprovació d'aquestes varietats modificades genèticament.

3) Els agricultors, els transformadors i també els consumidors finals tenen el dret a decidir si utilitzen o no un producte que de manera legal està en el mercat. ACCA ha de defensar la llibertat d'utilització i comercialització de varietat modificades genèticament, legalment autoritzades per les autoritats competents.

4) Cal informar a la opinió publica sobre les avantatges de la Biotecnologia aplicada als aliments per superar el temor dels efectes negatius sobre la salut. Que contrasta la opinió positiva que genera la Biotecnologia aplicada a la medicina y la farmacologia.

5) No es correcta atribuir al cultiu de blat de moro transgènic la pèrdua de biodiversitat, ja que des de principis del segla passat, es ve practicant la hibridació (encreuament per millora genètica clàssica), i cada any els agricultors adquireixen dels subministradors de llavors les noves varietats hibrides que venen a substituir a les anteriors. Per garantir la conservació de varietats naturals i antigues existeixen els anomenats bancs de llavors.

6) No es correcta atribuir al cultiu del blat de moro transgènic efectes negatius sobre el medi ambient, sinó tot el contrari ja que es redueix l’ús d'insecticides, que son necessaris en cas del conreu de les varietats hibrides i mes per les varietats autòctones

7) Com associació científica des de l'ACCA defensem la utilització de les noves tecnologies quan s'ha demostrat amb rigor científic, que aporten millores a les existents i no causen perjudicis. En aquest cas cal recolzar l'ús de varietats vegetals transgèniques que ajuden per una banda a la competitivitat de la nostra agricultura i a la indústria elaboradora d'aliments segurs per als consumidors, i per l’altre banda al millor desenvolupament de la recerca a Catalunya.

Maig 2009

ASSOCIACIÓ CATALANA DE CIÈNCIES DE L’ALIMENTACIÓ

Fuente: http://acca.iec.cat/cat/noticia.php?id=136

Etiquetas: , ,
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

--------------- Site Counter
Bpath Counter